منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیر گروه


نام:  دکتر محمد خانجانی

سمت:  مدیر گروه گیاه پزشکی

تحصیلات:  دکترا

مرتبه علمی:  استاد

ایمیل:  khanjani@basu.ac.ir

تلفن:  34425401-081

تلفن داخلي:  282

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند